Texture Mats

Showing 20 products

Bricks Texture

PA01-1

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Bricks Texture Small

PA01-1-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Rocks Texture

PA01-2

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Rocks Texture Small

PA01-2-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Fish Scales Texture

PA01-3

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Fish Scales Texture Small

PA01-3-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Wood Grain Texture

PA01-4

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Wood Grain Texture Small

PA01-4-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Dragon Scales Texture

PA01-5

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Dragon Scales Texture Small

PA01-5-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Basket Weave Texture 1

PA01-6

12" x 8" - 305mm x 200mm

• 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Basket Weave Texture 1 Small

PA01-6-S

8" x 6" - 200mm x 150mm

• 8" x 6" • 200mm x 150mm

$15.95 AUD

Bamboo Texture (Positive)

PA01-7

12" x 8" - 305mm x 200mm

• Leaves Indents • 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Bamboo Texture Small (Negative)

PA01-8

12" x 8" - 305mm x 200mm

• Leaves Outdents • 12" x 8" • 305mm x 200mm

$26.40 AUD

Set Of 6 Large Mats

PA01-B

PA01-1,2,3,4,5,6

• Set Includes PA01-1, PA01-2, PA01-3, PA01-4, PA01-5, PA01-6

$139.00 AUD

Set Of 6 Small Mats

PA01-C

PA01-1,2,3,4,5,6-S

• Set Includes PA01-1-S, PA01-2-S, PA01-3-S, PA01-4-S, PA01-5-S, PA01-6-S

$84.50 AUD

Rock Texture

PA02-2

12" x 16" - 305mm x 405mm

• 12" x 16" • 305mm x 405mm

$39.95 AUD

Wood Texture

PA02-4

12" x 16" - 305mm x 405mm

• 12" x 16" • 305mm x 405mm

$39.95 AUD

Dragon Scale Texture

PA02-5

12" x 16" - 305mm x 405mm

• 12" x 16" • 305mm x 405mm

$39.95 AUD

Basket Weave Texture 2

PA02-6

12" x 16" - 305mm x 405mm

• 12" x 16" • 305mm x 405mm

$39.95 AUD

Showing 1–20 of 31 results

Top